Меню

Политика за поверителност

 1. Политика за бисквитките

  1. “Е-СКАЙ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.София, 1618, ул. бул. Цар Борис III № 159, офис №9, ЕИК: 200231863, по-нататък наричан Оператор, гарантира на потребителите на уеб страници правото на избор, за това каква тяхна информация може да бъде предоставяна.Операторът уведомява, че в своите уебсайтове използва технологията "бисквитки" и геолокация.
  2. “Бисквитките" представляват малка текстова информация, изпращана от уеб сървъра и запазвана на устройството на потребителя.Параметрите по подразбиране на "бисквитките" позволяват само на сървъра, който ги е създал да чете информацията, съдържаща се в тях.
  3. Бисквитките се използват за събиране на информация, свързана с използването на Уебсайта от Потребителя.Файловете бисквитки позволяват на следното:
   1. поддържане на сесията на Клиента (след вход), благодарение на което Клиентът, влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда потребителското си име и парола;
   2. адаптация на съдържанието на Сайта към предпочитанията на Клиента и оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на оборудването на потребителя и съответно персонализирано показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания и използваното оборудване..
   3. събиране на анонимни общи статистически данни, които помагат да се разбере по-добре начинът, по който Потребителите използват Уебсайта.Това позволява подобряване на Уебсайта, неговата структура и съдържание в съответствие с очакванията на Потребителите.
  4. Уебсайтът използва два основни типа "бисквитки": сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies).Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра).Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.
  5. eSky.bg в рамките на Уебсайта използва и механизмите на външни организации, партньори и рекламодатели; по-специално, това са социалните функции на Facebook и Google, които са пряко свързани със запазването на "бисквитките" на крайното устройство на потребителя.
  6. В случаите, когато софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на Клиента, Потребителите могат по всяко време да променят настройките за бисквитките в настройките на браузъра (това важи за всеки тип бисквитки) или да изтрият тези файлове от устройствата си.В случай на услуги за геолокация, Потребителят дава пряко съгласие, като приема настройките на браузъра.
  7. Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на Сайта или да направи невъзможно тяхното използване.
  8. Бисквитките не съдържат лични данни на Потребителите.
  9. Съхраняваната информация под формата на "бисквитки" или достъпът до тях не води до промени в конфигурацията на крайното устройство на Потребителя или в софтуера, инсталиран на това устройство.
 2. Политика за защита на личните данни

  1. От следния текст ("Политика за защита на личните данни", наричана по-долу „Политика за ЗЛД") ще научите, наред с другото, за какви цели и за колко време eSky.bg („по нататък:Администратор на данни) ще обработва Вашите лични данни.Ще разберете, какви категории лица могат да имат достъп до личните Ви данни и какви права можете да използвате във връзка с обработката на личните Ви данни.Изготвената Политика е тясно свързана с необходимостта от прилагане на новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR (по нататък "Регламент).
  2. Правилата за ЗЛД са част от Политиката за поверителност на eSky.bg , която също така регулира използването на "бисквитки".
  3. Политиката за ЗЛД се отнася до данните, събрани чрез уебсайта и мобилното приложение, както и чрез контактите с Колцентъра.
  4. Администраторът на Вашите лични данни, обработени за целите, изложени по-долу, е eSky.bg със седалище в гр. София, адрес:

   бул. Цар Борис III № 159, офис №9

   телефон: +359 2 9557580 - за повиквания от мобилни телефони и от чужбина,

   e-mail: info@esky.bg

  5. Администраторът на данни е назначил Инспектор за защита на данните (по нататък:Инспектор).Можете да се свържете с Инспектора по всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, включително и в случай на съмнения относно Вашите права.Инспекторът е длъжен да пази тайна или поверителност относно изпълнението на своите задачи, в съответствие със законодателството на ЕС или националното законодателство.

   Инспектор за защита на данните: Виктория Владова

   e-mail: gdpr@esky.bg

  6. Инспекторът има следните задачи:
   1. да информира Aдминистратора на лични данни и служителите, които обработват лични данни за задълженията по силата на настоящия Регламент и други закони на ЕС или на държавите-членки за защита на данните, и да ги консултира по този въпрос;
   2. да следи за спазването на законите за защита на личните данни съгласно GDPR, на други закони на ЕС или на държавите-членки за защита на данните и на политиките на Администратора на данни или обработващите данни лица в областта на защитата на личните данни, включително за разделянето на задълженията, дейностите за повишаване на осведомеността, обучението на персонала, участващ в обработката и свързаните с тях одити;
   3. при поискване да дава препоръки относно оценката на въздействието на защитата на данните и наблюдение на нейното прилагане;
   4. да си сътрудничи с надзорния орган;
   5. дда действа като звено за контакт с надзорния орган по въпроси, свързани с обработката, включително предварителните консултации, посочени в чл. 36 и, ако е приложимо, да провежда консултации по всички други въпроси.
  7. Администраторът гарантира, че ще обработва личните Ви данни само за конкретни, изрични и законни цели и няма да ги обработва по начин, който е несъвместим с тези цели.Цел на обработката на данни е причината, за която обработваме личните Ви данни.Ако Aдминистраторът на данни иска да обработва Вашите лични данни за непосочени по-долу други цели, Вие ще бъдете информирани конкретно за тази нова цел.Таблицата по-долу представя целите на обработка на данни.
   Цел Обяснение Нормативна основа Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени)
   Създаване на профил на сайта в съответствие с Правилника (по нататък: Правилник). В този случай става въпрос за обработка на данни до степента, необходима за създаване на профил на www.esky.bg и неговото ползване, а именно за проверка на точността на данните и преглед на транзакциите.Създаването на профил е автоматизирано.Ако имате проблеми при създаване на профила си, можете да се свържете с Колцентъра.Всеки потребител има право да създаде профил без първоначална проверка. Чл. 6, ал. 1, буква b) GDPR
   чл. 22, ал.2, буква a) GDPR
   За периода на предоставяне на профил, но ако профилът не е създаден на сайта или след като профилът е изтрит, данните ще бъдат архивирани и няма да бъдат използвани извън целите на разследването, защитата или взаимните претенции.
   Сключване на договор за предоставяне на услуги в съответствие с Правилника. Независимо от това дали сте регистрирани на www.esky.bg или не сте регистриран потребител, можете да поръчате услуга съгласно Правилника, напр. да резервирате билет или хотел.Събраните в процеса на поръчка на услуги лични данни ще бъдат обработени (включително, напр. предоставени на авиокомпаниите или други доставчици на услуги), за да финализират услугата.

   Договорът може да бъде сключен и чрез Колцентъра на Администратора на данни.

   Договорът се сключва по автоматизиран начин.

   Всеки потребител има право да сключи договор без първоначална проверка.
   Чл. 6, ал. 1, буква b) GDPR и чл. 22, ал.2, буква a) GDPR За периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, но ако договор не е бил сключен, нито са предоставени услуги съгласно Правилника или след приключване на предоставяне на услугите, данните ще бъдат архивирани и няма да бъдат използвани извън целите на разследването, защитата или взаимните претенции.
   Изпълнение на договор за предоставяне на услуги в съответствие с Правилника. Независимо от това дали сте регистрирани на www.esky.bg или не сте регистриран потребител, можете да поръчате услуга съгласно Правилника, напр. да резервирате билет или хотел.Събраните в процеса на поръчка на услуги лични данни ще бъдат обработени (включително, напр. предоставени на авиокомпаниите или други доставчици на услуги), за да изпълнят договора.

   В процеса на поръчка можете да изберете допълнителни опции (в съответствие с Правилника), ако изберете тази опция, Вашите данни ще бъдат обработени и за извършване на тази допълнителна услуга.

   Изпълнението на договора се извършва по автоматичен начин, освен ако услугата не се предоставя чрез Колцентър.

   Всеки потребител има право да получи услуга без първоначална проверка.
   Чл. 6, ал. 1, буква b) GDPR и чл. 22, ал.2, буква a) GDPR За периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, но ако договор не е бил сключен, нито са предоставени услуги съгласно Правилника или след приключване на предоставяне на услугите, данните ще бъдат архивирани и няма да бъдат използвани извън целите на разследването, защитата или взаимните претенции.
   За реализация на маркетинг услуги от eSky. Ако маркетингът ще се извърши по ел. поща, Вие ще бъдете помолени за допълнително съгласие - вижте по-долу. В този случай ще бъдат използвани личните данни, получени от профила или по време на процеса на сделката и извършване на услугата. Посочената цел може да се реализира и чрез показване на персонализирана реклама въз основа на профилиране. Профилирането е в съответствие с GDPR и означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни за оценка на някои от личните фактори на личността, по-специално да се анализират или прогнозират аспекти на въздействието на работата на това лице, икономическото му положение, интереси, доверие, поведение, местонахождение или движение; Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR До подаване на възражение, а след подаване само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
   За изпълнение на публично-правни задължения (напр. данъчни) във връзка със сключването на договор за предоставяне на услуги в съответствие с Правилника. Става въпрос за изпълнение на задълженията на Администратора на данните съгласно полското законодателство Чл. 6, ал. 1, буква с) GDPR До изтичане на срока на давност на публично-правни задължения (напр. данъчни).
   За да се гарантира безопасността на сайта. Включва o предотвратяване на неоторизиран достъп до електронните съобщителни мрежи и разпространение на злонамерени кодове, прекъсване на атаки тип „отказ от услуга“, както и предотвратяване на щети на компютърни системи и електронни комуникационни системи. Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR До подаването на ефективни възражения (виж по-долу) или до изтичане на давността за взаимни претенции, например свързани с нарушаването на правилата за сигурност на сайта -> в зависимост от това, кое събитие е първо.
   За извършване на статистически анализ, включително финансов, резултатите от тези тестове са предназначени за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от Администратора на данни. Анализът се извършва на ръка. Целта на анализа е да се идентифицират транзакциите, които представляват нарушение на договора (без намерение за плащане) с цел Администраторът да търси правата си. Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR До подаването на ефективни възражения или до изтичане на давността за взаимни претенции, например свързани с нарушаването на правилата за сигурност на сайта -> в зависимост от това, кое събитие е настъпило по-рано.
   За изпращане на бюлетина. В този случай ще бъдете помолени за допълнително разрешение и Вашия имейл адрес. В този случай ще бъдат използвани личните данни, получени от профила или по време на процеса на сделката и извършване на услугата. Посочената цел може да се реализира и чрез показване на персонализирана реклама въз основа на профилиране. Профилирането е в съответствие с GDPR и означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни за оценка на някои от личните фактори на личността, по-специално да се анализират или прогнозират аспекти на въздействието на работата на това лице, икономическото му положение, интереси, доверие, поведение, местонахождение или движение; Чл. 6, ал. 1, буква а) GDPR До оттегляне на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
   За изпращане на „ценови оферти“. В този случай ще бъдете помолени за допълнително разрешение и Вашия имейл адрес. В този случай ще бъдат използвани личните данни, получени от профила или по време на процеса на сделката и извършване на услугата. Посочената цел може да се реализира и чрез показване на персонализирана реклама въз основа на профилиране. Профилирането е в съответствие с GDPR и означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни за оценка на някои от личните фактори на личността, по-специално да се анализират или прогнозират аспекти на въздействието на работата на това лице, икономическото му положение, интереси, доверие, поведение, местонахождение или движение; Чл. 6, ал. 1, буква а) GDPR До оттегляне на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
   За показване на т.нар. web push.

   В този случай ще бъдете помолени за допълнително съгласие. Web push означава, че в адреса на браузъра ще се появи въпрос, дали Потребителят е съгласен да получава известия webpush. Потребителят има възможност да приеме или блокира съобщенията. Съдържанието на съобщението се създава от браузъра, без възможност за намеса.

   Чл. 6, ал. 1, буква а) GDPR До оттегляне на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
   За геолокализация с цел представяне на персонализирана реклама. В този случай ще бъдете помолени за допълнително съгласие. Чл. 6, ал. 1, буква а) GDPR До оттегляне на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
   За изпълнение на задължения, свързани с прилагането на правата, посочени в GDPR. В този случай данните ще бъдат обработени само до степента, необходима за идентификация и потвърждение на самоличността на заявителя. Чл. 6, ал. 1, буква с) GDPR Само за целите на защита срещу исковете по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права.
   За целите на разследване, установяване или защита срещу правни искове, свързани с:
   - извършване на услуга в съответствие с Правилника (в това отношение, разглеждане на рекламации);
   - изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбите на GDPR (за доказване на съответствие с разпоредбите).
   В този случай данните ще бъдат обработени само до степента, необходима за разследване, установяване и защита срещу правни искове. Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR По време на периода на давност, Администраторът на данни има право да подава правни искове, както и срещу него могат да бъдат подавани такива.
   Събиране и обработка на запитвания от Центъра за обслужване на клиенти на eSky Обработването на лични данни е необходимо с цел проверка на често задавани въпроси, както и с цел подобряване на услугата, включително актуализиране на отговорите на запитванията. Чл. 6, ал. 1, буква b) и чл. 6, ал. 1, буква f) (по отношение на подобряване качеството на услугите в съответствие с информацията, предоставена от клиентите). През целия период на услугата и до изтичане на нейната давност. Въпреки това, ако съгласието не е дадено и услугата не е предоставена съгласно Общите условия, или след приключване на предоставянето на услугите, данните ще бъдат архивирани и няма да бъдат използвани за цели, различни от тези, необходими за разследване, установяване и защита срещу правни искове.
   Изпълнение на договора с Администратора Ако сте служител / сътрудник / член на съвета, с който е сключен договорът, вашите данни (като име, фамилия, данни за контакт, позиция, данни за поръчка) се обработват с цел реализиране на поръчката, както и за данъчни цели и обезпечаване на претенции, като същевременно се запазват правата, посочени в настоящата Политика за поверителност.
   Бизнес разговорите със служителите могат да се записват, за да се провери коректността на информацията и качеството на предоставяните услуги.
   Чл. 6, секция 1 b) c) и f) GDPR За периода на предоставяне на услугата и до ограничаване на взаимните искове, освен ако договорът не е сключен и услугата не е предоставена в съответствие с Правилата или след приключване на услугата, данните се архивират и не се използват. Изключение са случаите с цел разследване, защита или установяване на взаимни искове.
  8. Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.Съгласието може да бъде оттеглено в седалището на Администратора или чрез формуляра на www.esky.bg (раздел:Контакт).Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.При оттегляне на съгласие, Администраторът на данни ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни.По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове (напр. чрез доказване на реализацията на правото за оттегляне на съгласие) и само до степента, необходима за тази цел.
  9. Не забравяйте, че всеки път, когато личните данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6 ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе), т.е. в случай на т.нар. разумен интерес на Aдминистратора на данни, можете да подадете възражение, по причини, свързани със специфична ситуация, по отношение на обработката на лични данни.След подаване на възражение Администраторът на данни няма да може повече да обработва лични данни, освен ако не докаже съществуването на валидни правни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или основанията за установяване, разследване или защита от искове.

   Важно е, че в случаите, когато се обработват лични данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе) за маркетинг на услугите на eSky, възражението не е необходимо да се обосновава със специална ситуация, а след подаване на възражението Администраторът няма да може повече да обработва личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR за маркетинг на услуги на eSky, доколкото тези данни са били обработвани за тази цел.

   Възражението може да бъде подадено в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на www.esky.bg (раздел:Контакт).
  10. Освен правото на отказ от съгласие и подаване на възражение, Вие имате право на достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос на данни, право на поправяне и заличаване на данни, ограничаване на обработката им и правото на неподчинение на решение, което се основава единствено на автоматизираната обработка, включително профилиране, и предизвиква правни последици или по подобен начин значително влияе.
   Посочените права могат да бъдат реализирани по следния начин: в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на www.esky.bg (раздел Контакт).
   Също така можете да поправяте данните на профила си.
   Можете също така да изтриете профила си по всяко време, след като влезете в Профила си в съответствие с Правилника или като подадете заявление в седалището на Администратора или чрез формуляра на www.esky.bg (раздел:Контакт).
  11. Ние ще събираме лични данни директно от Вас (чрез Вашия профил, в процеса на транзакция и т.н.).Данните могат да бъдат получени от други източници единствено за целите на извършване на услугата.Става дума за информация от лица, които извършват поръчаната от Вас услуга (авиокомпании, хотели и др.).Обхватът на данните ще включва само информацията, необходима за потвърждаване на плащането на поръчката.
  12. Предоставяне на лични данни винаги е доброволно, но е необходимо за реализация на гореспоменатите цели.
  13. 13. Личните данни, обработени с цел извършване на услугата в съответствие с Правилника, се разкриват на предоставящите услугата лица, която е избрана от Потребителя (включително на техните подизпълнители), например авиокомпании, хотели, застрахователи, платежни посредници, GDS (Global Distribution System) и др.Независимо от целта на обработката на данни, достъпът до Вашите лични данни може да бъде осъществен само от упълномощени служители и подизпълнители на Администратора на данни, с които е сключил подходящи договори за предоставяне на данни (за подробности се обърнете към Инспектора по защита на данните).
  14. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

   1. Социални мрежи. Този уебсайт използва приставки към социалните мрежи на следните доставчици:
    1. Facebook, Instagram (оператор: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
    2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, САЩ) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=bg&ref_topic=6151248
    3. Twitter (оператор: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, САЩ) - https://twitter.com/en/privacy
    4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, САЩ) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
    5. Pinterest (оператор: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, САЩ) - https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
     
    • Обикновено тези приставки събират данни от Потребителя и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик. Щракването върху символа предизвиква включване на приставката и е равносилно на съгласие за изпращане на данни до въпросния доставчик. Правно основание за използване на приставки: чл. 6, ал. 1, буква а) и е) от ОРЗД.
    • Включените приставки събират също така лични данни, като например IP адрес на Потребителя, и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик, където тези данни се записват. Когато Потребителят посещава въпросния уебсайт, включената приставка конфигурира файл тип „бисквитка“ с уникален идентификатор. Това позволява на доставчика да генерира профили на потребителското поведение. Ако Потребителят е част от социалната мрежа на даден доставчик и по време на посещение в уебсайта се впише в нея, данните му и информацията относно посещението му в този уебсайт могат да бъдат свързани с профила му в съответната социална мрежа. Повече информация относно обхвата, спецификата и целта на обработката на данни, както и правата и възможностите за настройка, свързани със защитата, можете да намерите в Политиките на доставчиците на услуги, изброени по-горе.
    • Допълнително доставчикът на услуги може да изпраща съобщения до лицата, които изразят съгласие за това, или ако това произлиза от реализирането на поръчаните услуги, посредством имейл инструменти, предоставени от iPresso (Encja.com SA, ул. „Цеглана“ [Ceglana] 4, 40-514 Катовице, Полша) съгласно правилата, определени в: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
   2. Уебсайтът може да осигури на Потребителя възможност да се вписва с помощта на профила си във Facebook. Ако Потребителят се регистрира през Facebook, Facebook ще го помоли да даде съгласие за предоставяне на определени данни от профила на Потребителя във Facebook. Тези данни могат да обхващат име, фамилия и имейл адрес на Потребителя с цел проверяване на самоличността и пола на Потребителя. Те могат също така да съдържат общи данни за местоположението на Потребителя, линк към профила му във Facebook, данни за часовата зона, дата на раждане, профилна снимка, данни относно харесванията, както и списъка с приятели на Потребителя.
    Тези данни ще се събират от Facebook и ще бъдат изпращани съгласно правилата, посочени в принципите за обработка на данни, които важат за Facebook. Тези данни ще бъдат използвани за създаване, предоставяне на достъп до и персонализиране на профила на Потребителя. Правно основание: чл. 6 ал. 1 буква. a), б) и е) от ОРЗД. Потребителят може да контролира данните, които се предават от Facebook, чрез настройките за поверителност на Facebook.
    Ако Потребителят се регистрира през Facebook, профилът на Потребителя автоматично ще бъде свързан с профила му във Facebook.
   3. В случай на влизане чрез профил в социална медия, следните данни ще бъдат използвани: име, фамилия, имейл адрес, публично достъпна информация - тази информация ще бъде използвана за достъп / влизане до услугите (Правно основание: чл. 6 ал. 1 буква б) от GDPR). Тези данни могат да бъдат изтрити чрез: изтриване на профила, използване на друг метод за влизане или чрез директен контакт с Администратора на лични данни на имейл адрес: gdpr@esky.bg.
   4. Анализ на потребителското поведение в уебсайта
    • Google Analytics

     Този уебсайт използва услугата Google Analytics, служеща за анализ на интернет страници и предлагана от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Това дава възможност за приписване на данни от различни устройства към идентификатора на Потребителя и позволява анализ на действията, които извършва този Потребител на наблюдаваните устройства (включително услуги Firebase и Optimize).

     Google ще използва тази информация по възложение на оператора на уебсайта, за да оценява начина на използване на уебсайта от страна на Потребителя, така че да могат да се изготвят отчети за активността в уебсайта, както и да се извършват други услуги в полза на оператора, свързани с уебсайта и ползването на интернет. Също така обработката на данни за тези цели попада в законно обоснования интерес на оператора на уебсайта. Правно основание за използване на услугата Google Analytics: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Повече информация относно условията и правилата за използване на тази услуга, както и относно защитата на данни, можете да намерите на страниците https://www.google.com/analytics/terms/ и https://policies.google.com/?hl=bg.

     Потребителят може да предотврати записването на „бисквитки“, като избере съответните настройки в своя браузър. В такъв случай обаче Потребителят няма да може да използва в пълна степен всички функции на уебсайта. Потребителят може също така да предотврати събирането и обработката от страна на Google на данни, генерирани от „бисквитки“, и данни, свързани с използването на уебсайта от Потребителя (в това число неговия IP адрес), като изтегли и инсталира добавка, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. За да се настрои „бисквитка“, свързана с отказа, трябва да се кликне тук: Изключи услугата Google Analytics. При мобилни устройства посочените по-горе функции се осъществяват чрез Firebase съгласно принципите, определени в: https://firebase.google.com/support/privacy.

    • Google Ads и проследяване на активността

     За да предложи на Потребителите услуги, които са в най-голяма степен съобразени с техните очаквания, уебсайтът използва системата за показване на реклами Google Ads и прилага функцията за проследяване на потребителската активност, разработена от Google, с цел персонализиране на онлайн рекламите въз основа на интересите и местоположенията. Опцията за анонимизиране на IP адресите се контролира от мениджъра на маркери в Google посредством вътрешна настройка. Тази настройка е конфигурирана така, че изискваното от законодателството в областта на защитата на поверителността анонимизиране да обхваща IP адресите. Рекламите се показват въз основа на търсенията в уебсайтовете, принадлежащи към рекламната мрежа на Google. Потребителят може също да избере вида на Google рекламите, които му се показват, или да изключи Google рекламите, базиране на интереси, като използва страницата ads settings. Освен това той може да изключи „бисквитките“ на трети страни, като използва инструмента за отказ от получаване на бисквитки, предоставен от организацията Network Advertising Initiative.

     Ако Потребителят не желае да получава никакви персонализирани реклами, може да изключи опцията за показване на такива реклами, като използва страницата на Google Ad Settings

     Повече информация относно начина, по който Google използва „бисквитки“, можете да намерите в политиката за поверителност на Google.

    • Hotjar

     Данните, които се събират и съхраняват в този уебсайт, служат за цели, свързани с оптимизиране на дейността му. Това се осъществява с помощта на технологии, предоставени от Hotjar Ltd. ( https://www.hotjar.com). Тези данни могат да послужат за генериране на профили на Потребители, които използват псевдоним. За тази цел могат да се използват също „бисквитки“. Данните, които се събират с помощта на технологията Hotjar, нямат за цел да идентифицират самоличността на Потребителя, който посещава този уебсайт, и няма да бъдат обвързвани с лични данни на Потребител, използващ псевдоним, освен ако той не изрази съответното съгласие за това. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за събиране от страна на Hotjar на потребителски данни от уебсайтовете, обслужващи тази технология. За тази цел той трябва да посети страницата https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out и да натисне бутона „Disable Hotjar“ (Изключи Hotjar) или да включи в браузъра си опцията „Do Not Track“ (Недей да следиш).

    • Criteo

     С помощта на технологията Criteo (предоставяна от Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Мюнхен и в рамките на групата Criteo, адрес: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France) се събира за маркетингови цели информация относно поведението на Потребителя във връзка с разглеждането на уебсайтове и онлайн съдържание на доставчика на услуги, а също така се генерират „бисквитки“ в тези уебсайтове и онлайн съдържания (единствено в анонимизирана форма). Това позволява на Criteo да анализира поведението на Потребителя във връзка с разглежданите уебсайтове и да му показва насочени продуктови предложения под формата на рекламен банер, докато Потребителят посещава други уебсайтове. Събраните от Criteo данни ще служат единствено за усъвършенстване на рекламното съдържание. Върху всеки показан банер можете да откриете буквичката „i“ (информация). Ако Потребителят активира с курсора на мишката тази буквичка и щракне върху нея, ще се покаже страница с разяснения относно системата и възможностите за отказ. Щракването върху опцията „opt-out“ (отказ) ще предизвика настройка на „бисквитка“ с информация относно отказа, която ще предотвратява показването на този банер за в бъдеще. Тези данни няма да се използват по никакъв друг начин, нито ще се предават на трети страни. Повече информация относно Criteo и възможностите за заявяване на отказ от анонимен анализ на поведението на Потребителя във връзка с разглеждането на уебсайтове, можете да намерите на страница https://www.criteo.com/privacy/.

    • RTB House

     С помощта на технологията RTB House (предоставяна от RTB House S.A., ул. „Злота“ [Złota] 61/101, 00-819 Варшава, Полша) се събира за маркетингови цели информация относно поведението на Потребителя във връзка с разглеждането на уебсайтове и онлайн съдържание. Това позволява на RTB House да анализира поведението на Потребителя във връзка с разглежданите уебсайтове и да му показва насочени продуктови предложения под формата на рекламен банер, докато Потребителят посещава уебсайта. Щракването върху опцията „opt-out“ (отказ) ще предизвика настройка на „бисквитка“ с информация относно отказа, която ще предотвратява показването на този банер за в бъдеще. Тези данни няма да се използват по никакъв друг начин, нито ще се предават на трети страни. Повече информация относно RTB House и възможностите за заявяване на отказ от анонимен анализ на поведението на Потребителя във връзка с разглеждането на уебсайтове, можете да намерите на страница https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

    • Adara

     При използването на технологията Adara (предоставена от Adara, Inc. („Adara“), калифорнийска корпорация, с офиси на 2625 Middlefield Road #827, Пало Алто, Калифорния 94306, САЩ,), с маркетингови цели се събира информация за поведението на Потребителя, свързано със сърфирането в сайтове и с потреблението на онлайн съдържание. Това позволява да се анализира поведението на Потребителя, свързано с разглежданите сайтове, и при посещение на сайтовете да се покажат препоръки за продукти под формата на рекламен банер. Кликването върху опцията "отказ" ще доведе до задаването на бисквитка с информация за отказа, което ще попречи на показването на този банер в бъдеще. Тези данни могат да бъдат използвани или прехвърлени на трети страни. За повече информация и за възможността за възражение срещу анонимен анализ на поведението на Потребителя, свързан с разглеждането на сайтове, моля, посетете https://adara.com/privacy-promise/.

      

   5. Обработване на плащания
    • При плащане с карта данните се изпращат до:
    • ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB, AMSTERDAM, The Netherlands.
    • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
    • Или
    • CHECKOUT LTD, с офис адрес 54 Portland Place, London W1B 1DY, United Kingdom, оторизиран от Financial Conduct Authority (“FCA”) като институция за електронно разплащане с номер 900816;
    • И
    • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, с регистриран офис адрес Trident chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
    • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
    • Посочените институции използват данните, за да извършат трансакциите, изпълнени на нашия сайт, като позволят насочване на транзакциите до една или няколко мрежи за обработване на плащания като например:
     • Техническо приемане и обработване на информация относно статуса на трансакцията;
     • Предоставяне на информация вкл. такава свързана с трансакции, такси за обслужване, сторнирани плащания, възстановяване на суми, възникнали спорове и др.
     • Услуги за токенизация;
     • Проверка на сигурността и контрол на риска;
     • Техническа интеграция.
    • Трансферът на данни, свързани с трансакции и карти, е необходим с оглед предоставянето на услугите, платени с карта.
   6. Външна услуга за транзакции и Център за обслужване на клиенти
    • В случай на необходимост от провеждане на разговори на други езици, различни от наличните по това време, необходими за ефективна услуга за транзакции (по-специално на английски език), е възможно пренасочване на повикването към външен доставчик на услуги за обслужване на клиенти, т.е.: IGT Solutions Private Limited, компания, регистрирана съгласно законите на Индия, с основно място на дейност в Unit No. 1, Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, Индия. Операторът за центъра за обслужване на клиенти обработва данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), т.е. в Индия. Както обработката, така и трансферът на данни се извършват в съответствие с правилата за сигурност, т.е. след подписване на договора за възлагане с примерни договорни клаузи и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и Политика за оператор, достъпна на: https://www.igtsolutions.com/policies/. Предоставянето на данни е доброволно, но е необходимо за изпълнението на договора.
   7. Анкета за удовлетвореност от услугата
    • В случай че Потребителят е съгласен да оцени качеството на услугата, той може да бъде пренасочен към външен инструмент за проучване. Инструментът анализира предоставената от Потребителя информация, за да подобри качеството на услугата. Прехвърлянето на данни е доброволно и се извършва в съответствие с тази Политика за поверителност, както и с Политиката на доставчика на услуги, достъпна на https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Споменатият по-горе инструмент записва само IP адреса. Никакви лични данни или информация за контакт на Потребителя не се запазват.
   8. Партньори
    • По време на резервацията на пътуване е възможно, в зависимост от избора Ви на пакет, да взаимодействате с домейна на Ryanair, за финализиране на Вашата резервация. Когато случаят е такъв, Вашите предпочитания за бисквитки на eSky ще се прилагат за уебсайтовете на Ryanair, достъпени като част от процеса по резервация. Данните, събрани чрез бисквитки на уебсайтовете на Ryanair, ще бъдат използвани само от Ryanair и няма да бъдат споделяни с eSky. Ако вече сте персонализирали Вашите предпочитания за бисквитки на някой от уебсайтовете на Ryanair, имайте предвид, че тези предпочитания няма да бъдат споделяни с нас и няма да се прилагат при достъп до тези домейни чрез eSky. За повече информация относно политиката за бисквитки и поверителност на Ryanair, моля, вижте Политика за поверителност> и Политика за бисквитки.