Меню

Как да стана Пътешественик на годината и да спечеля два билета до Мартиника?

Как да стана Пътешественик на годината и да спечеля два билета до Мартиника?

ИГРАТА ПРИКЛЮЧИ. Големият победител в нея се казва Iliyan Itsov ! Той е резервирал полет от София до Малмьо, Швеция през нашето Android приложение. Ще очакваме Илиян на коледното парти на eSky, което ще се проведе на 17 декември в София, за да бъде официално награден от представител на Air France. 

Благодарим на всички останали участници в играта и не забравяйте, че с eSky изненадите предстоят!

Вече сме към края на година, в която отново осъществихме хиляди успешни пътувания. Време е да излъчим и Пътешественик на България за 2015 г.

Кой е той? Той, разбира се, е онзи, който пътува модерно и ползва най-съвременните технологии, за да осъществява своите пътувания!

Затова резервирай своя следващ самолетен билет, независимо от неговата дестинация, през мобилното приложение на eSky до 30 ноември и стани Пътешественик на годината! Участвай в томбола за два напълно безплатни билета от Air France до вълшебния остров Мартиника на Карибите, до който ще пътуваш само с личната си карта!

Свали безплатното приложение сега и резервирай билета си с през него до края на ноември:

*при резервация на полет през приложението получаваш и 5 евро отстъпка за всеки билет 

      


Преди да се включите в играта „Пътешественик на годината“, запознайте се с общите условия, регулиращи провеждането й.

  1. Общи разпоредби

 1.1 Играта се провежда от „Е-СКАЙ” ООД, ЕИК 200231863, със седалище и адрес на  управление Република България, гр. София, ул. Софийски герой 1, ет. 3, наричан за краткост Организатор.

1.2 Целта на настоящите Общи условия е да определят условията на Играта, периода  на провеждане и всички други отношения, които биха възникнали в резултат на от участието в Играта.

1.3 Съдържанието на тези Общи правила е на разположение на корпоративния блог на Организатора www.blog.eSky.bg, на https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel и https://www.esky.bg/mobilno-prilojenie.

1.4 Приемането на  настоящите Общи условия е задължително условие за участието в Играта

 

  1. Период на Играта

2.1. Играта се провежда за периода от 23.10.2015г. до 30.11.2015г.

2.2. Организаторът си запазва правото да промени периода на Играта

 

  1. Участници в Играта и условия за участие

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице

3.2 Всеки участник е длъжен да спазва настоящите общи условия и може да вземе участие в Играта само след приемането им.

3.3 Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страницата, която е използвал за участие в Играта (при резервация на полет през мобилното приложение на eSky.bg). Участникът доброволно предоставя данните си за участие в Играта.

3.4 Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

3.5. За да се включи в Играта, участникът трябва да резервира и заплати самолетен билет през мобилното приложение на eSky.bg между 23.10.2015г. и 30.11.2015г..

3.6. Играта не важи за самолетни билети, които са закупени чрез интернет страницата и/или извършени през Центъра за обслужване на клиенти на Организатора.

3.7. Резервацията на самолетен билет трябва да бъде заплатена в срок. Потребител, чиято резервация е анулирана поради неплащане, не участва в Играта.

3.8. Участието в Играта не е свързано с резервация на самолетен билет на определена стойност, до определена дестинация, с определена авиокомпания или други изисквания.

  1. Ограничение за участие

4.1 Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

  1. Обявяване на победителя и награда

5.1. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично името на спечелилия участник и неговата награда. Обявяването на участника, спечелил наградата, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете му имена и елементи от email адреса му, с който се е регистрирал в Играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство

5.2 Победителят ще бъде изтеглен  до 12.12.2015г. на базата на лотариен принцип чрез компютъризирана система и обявен на страницата на „Е-Скай“ във Facebook.

5.3. След края на Играта ще бъде направена проверка дали участвалите в Играта отговарят на условията на Играта и ще бъдат автоматично изключени участниците, които не отговарят на условията на Играта.

5.4. Наградата в Играта е една и е два самолетни билета до остров Мартиника, които ще бъдат предоставени на победителя. Билетите са осигурени от Air France, като те следва да бъдат използвани в периода април-май 2016г. според възможностите и наличните свободни места на авиокомпанията. След като бъде обявен Победителят, негово задължение и отговорност е да се свърже с авиокомпания „Air France”, за да уточни датите, на които ще бъдат използвани самолетните билети и други подробности, произтичащи от използването на самолетите.

5.5. Замяната на наградата срещу пари или други ползи е забранена.

5.6. Оспорването на резултатите от Играта от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

 

  1. Отговорност

6.1 Организаторът не носи отговорност за никакви преки или косвени вреди, възникнали за Участника в резултат на участието в Играта.

6.2 Организаторът не носи отговорност, ако участието в Играта бъде прекъснато поради проблеми с интернет доставчика, електричество и други

6.3 Организаторът не носи отговорност, ако потребителите, претърпят вреди в резултат на ползването наградата. Всички претенции следва да бъдат предявявани към авиокомпания “Air France”.

6.4 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

  1. Заключителни разпоредби

7.1 Тази Игра може да бъде прекратена само в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на интернет страницата на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

7.2 Организаторът си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите правила за участие по всяко време без предварително предупреждение.

7.3  Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

7.4 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия ще се прилагат Общите условия на Е-Скай.

7.5 С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват настоящите общи условия, включително техните срокове и условия.

Настоящите общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страница https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/chesto-zadavani-vaprosi/kak-da-stana-pateshestvenik-na-godinata-i-da-spechelya-dva-bileta-do-martinika и https://www.esky.bg/mobilno-prilojenie.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!