Меню

Сподели своето eSky лято и спечели два самолетни билета до Дубай

Сподели своето eSky лято и спечели два самолетни билета до Дубай

Лято е, безгрижно е, весело е! Плаж, море, горещи страсти, ледени коктейли – цяла година чакаш това, нали? Няма значение къде си, важното е, да се забавляваш с любими хора.

Но какво ще кажеш да прекараш следващата си почивка на някое мечтано екзотично място? eSky може да те отведе навсякъде, стига да пожелаеш!

Това лято един късметлия ще посети невероятния Дубай с любим човек. Искаш ли това да си ти? Докосни се до уникалния свят на това райско късче пустиня! Как да го направиш? – Просто се забавлявай с eSky :)

Снимай се с някоя от забавните фото стени на eSky, които ще откриеш на супер яки софийски басейни. Сподели своята снимка или видео с хаштаг #eSkySummer във Facebook или Instagram и спечели два двупосочни самолетни билета до Дубай.

Не забравяй да споделиш снимката/видеото си със статус „публично“. В противен случай, постът ти няма да е видим за нас и няма да можем да те включим в тегленето на наградата. Играта продължава до 31 август, а кой е късметлията ще научиш от фейсбук страницата на eSky до 15 септември. 

Къде можеш да откриеш нашите фото стени?

1. HAPPY BAR & GRILL Виктория. Вкусна храна и морско настроение в сърцето на София – бул. Пенчо Славейков 14. 

2. Басейн Леда – прохлада и уникални летни партита в полите на Витоша – ул. „Шаварски път“ 3 

3. Патрон Beach Bar – Цариградско шосе 427.

 

Бъди там, сподели своето безгрижно лято с eSky.

Преди да се включиш в играта „eSkySummer“ (Игра), запознай с Общите условия, регулиращи провеждането й:

1. Общи разпоредби

1.1 Играта се провежда от „Е-СКАЙ” ООД, ЕИК 200231863, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул. Софийски герой 1, ет. 3, наричан за краткост Организатор.

1.2 Целта на настоящите Общи условия е да определят условията на Играта, периода на провеждане и всички други отношения, които биха възникнали в резултат на от участието в Играта.

1.3 Съдържанието на тези Общи правила е на разположение на сайта на Организатора https://www.esky.bg

1.4 Приемането на  настоящите Общи условия е задължително условие за участието в Играта

2. Период на Играта

2.1. Играта се провежда за периода от 12.07.2016г. до 31.08.2016г.

2.2. Организаторът си запазва правото да промени периода на Играта

3. Участници в Играта и условия за участие

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице

3.2 Всеки участник е длъжен да спазва настоящите общи условия и може да вземе участие в Играта само след приемането им.

3.3 Участникът се индивидуализира в Играта посредством фейсбук или инстаграм профила, в който е публикувал снимка или видео със специална фото-стена с хаштаг #eSkySummer

3.4 Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто фейсбук или инстаграм профил е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

3.5. За да се включи в Играта, участникът трябва да направи следното:

Да посети някой от басейните, на които Организаторът е поставил фото-стена с изрязано място, където желаещите ще поставят своите глави и ще се снимат. Стената представлява снимка на двойка от екзотична дестинация и логото на eSky. Участникът трябва да се снима с фото-стената и да публикува снимката/видеото във Facebook и/или Instagram, включвайки хаштаг #eSkySummer към заглавието/ описанието на снимката. Снимката/видоето трябва да бъдат публикувани със статус „публично“.

3.6. Всеки участник  може да участва един път с един потребителски профил в социалните мрежи. Ако публикува снимката/видеото и в двете социални мрежи (Facebook и Instagram) ще бъде включен два пъти в тегленето за наградата.

3.7. Участието в Играта не е свързано със закупуването на продукти или услуги, предлагани от Е-Скай

3.8. Предоставените лични данни могат да бъдат използвани за маркетингови цели.

4. Ограничение за участие

4.1 Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

5. Обявяване на победителя и награда

5.1. Организаторът има право да оповести публично спечелилия участник и неговата награда. Обявяването на участника, спечелил наградата, се извършва чрез обявяването на името на неговия фейсбук или инстаграм профил. Обявяването ще бъде извършено на фейсбук страницата на Организатора, както и ще има коментар под самата снимка/видео, която участникът е публикувал, ако това е възможно. Организаторът ще изпрати и лично съобщение на потребителя (ако това е възможно). Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство

5.2 Победителят ще бъде изтеглен до 12.09.2016г. на базата на лотариен принцип чрез компютъризирана система и обявен на страницата на „Е-Скай“ във Facebook.

5.3. След края на Играта ще бъде направена проверка дали участвалите в Играта отговарят на условията на Играта и ще бъдат автоматично изключени участниците, които не отговарят на условията на Играта.

5.4. Наградата в Играта е два двупосочни самолетни билета до Дубай, които са осигурени от авиокомпания flydubai и са със следните специални условия: Два двупосочни самолетни билета до Международното летище в Дубай (DXB) от София в класа: Y. Възможният период на пътуване е от 15.09 до 14.12.2016, като резервациите за конкретни дати са възможни само при наличност на свободни места в тази класа и след предварително допитване до flydubai. Отговорността за предоставянето на наградата е на flydubai. След като бъде обявен Победителя, негово задължение и отговорност е да се свърже с Организатора до 10 дни след получаване на съобщение/ коментар, на e-mail: marketing@esky.bg или на телефон 02/432 23 37. В противен случай наградата ще бъде дадена на друг участник на базата на лотариен принцип чрез компютъризирана система.

5.5. Замяната на наградата срещу пари или други ползи е забранена.

5.6. Оспорването на резултатите от Играта от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

6. Отговорност

6.1 Организаторът не носи отговорност за никакви преки или косвени вреди, възникнали за Участника в резултат на участието в Играта.

6.2 Организаторът не носи отговорност, ако участието в Играта бъде прекъснато поради проблеми с интернет доставчика, електричество и други

6.3 Организаторът не носи отговорност, ако потребителите, претърпят вреди в резултат на ползването наградата. Всички претенции следва да бъдат предявявани към авиокомпанията.

6.4 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

7. Заключителни разпоредби

7.1 Тази Игра може да бъде прекратена само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на интернет страницата на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

7.2 Организаторът си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите правила за участие по всяко време без предварително предупреждение.

7.3  Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

7.4 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия ще се прилагат Общите условия на Е-Скай.

7.5 С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват настоящите общи условия, включително техните срокове и условия.

Настоящите общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на уебсайта на Организатора. Публикувайки снимка/видео с фото-стената на Организатора с хаштаг #eSkySummer във фейсбук или инстаграм, участникът автоматично се съгласява с тях.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!