Меню

Необходими документи за децата

Необходими документи за децата

Детето Ви ще пътува със самолет? Ето какви документи ще са му необходими при пътуване в чужбина и в рамките на България:
 

Дете, пътуващо без придружител:

В случай че детето тръгва от България, необходимо е то да притежава нотариално заверена и подписана от двамата родители декларация за тяхното съгласие то да напусне страната само. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и заверява в българска консулска служба. 
 

Дете, придружавано от един родител
Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител. 
 

Дете, придружавано от трето лице
Придружителят трябва да притежава документ (пълномощно/ декларация), подписан от двамата родители, чрез който те изразяват съгласието си детето да пътува с това лице. Когато въз основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия родител, пълномощно/ декларация за съгласие се изисква единствено от него. В този случай е необходимо да бъде представено копие на съдебното решение, което следва да е преведено на български език и нотариално заверено. 

При пътуване към България, пълномощното/ декларацията за съгласие детето да пътува се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/ декларацията се поставя лично от упълномощителя/ декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие от пълномощното/ декларацията следва да остане в консулската служба.

При пътуване в рамките на България се изисква акт за раждане на детето – оригинал или нотариално заверено копие

Вижте още:

Багаж на децата и бебетата

Отстъпки за деца при пътуване със самолет

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Статията ти харесва, но смяташ, че липсва информация?
Благодарим Ви за обратната връзка!

Тя ще ни помогне да Ви предложим по-ценно и релевантно съдържание.

Възникна грешка при изпращането

Изпратете отново опитайте по-късно