Меню

Необходими документи за децата

Необходими документи за децата

Детето Ви ще пътува със самолет? Освен задължителния паспорт или лична карта, има и някои други документи, които е нужно да подготвите. Ето какви документи ще са му необходими при пътуване в чужбина и в рамките на България:

Дете, пътуващо без придружител
В случай че детето тръгва от България, необходимо е то да притежава нотариално заверена и подписана от двамата родители декларация за тяхното съгласие то да напусне страната само. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и заверява в българска консулска служба. 
 

Дете, придружавано от един родител
Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител. 

В случай че неприсъстващият родител е починал, се изискват оригинал и копие (незаверено) от удостоверението за раждане на детето и от смъртния акт на починалия родител. 


Дете, придружавано от трето лице
Придружителят трябва да притежава документ (пълномощно/ декларация), подписан от двамата родители, чрез който те изразяват съгласието си детето да пътува с това лице. Когато въз основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия родител, пълномощно/ декларация за съгласие се изисква единствено от него. В този случай е необходимо да бъде представено копие на съдебното решение, което следва да е преведено на български език и нотариално заверено. 

При пътуване към България, пълномощното/ декларацията за съгласие детето да пътува се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/ декларацията се поставя лично от упълномощителя/ декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие от пълномощното/ декларацията следва да остане в консулската служба.

При пътуване в рамките на България се изисква акт за раждане на детето – оригинал или нотариално заверено копие

*Добре е винаги да разполагате поне с едно копие на пълномощното или декларацията, изразяваща съгласието на единия или на двамата родители детето да пътува, тъй като много често граничните служби изискват копие от документа да остане при тях. 

Вижте още:

Багаж на децата и бебетата

Отстъпки за деца при пътуване със самолет

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Статията ти харесва, но смяташ, че липсва информация?
Благодарим Ви за обратната връзка!

Тя ще ни помогне да Ви предложим по-ценно и релевантно съдържание.

Възникна грешка при изпращането

Изпратете отново опитайте по-късно