Меню

Удължаване и съкращаване на престоя

Удължаване и съкращаване на престоя

Всякакви промени във връзка с продължителността на Вашия престой, трябва да бъдат съгласувани с хотела. Възможно е да Ви бъде отказано удължаване на престоя, поради липса на свободни места. Ако пък желаете да напуснете хотела по-рано, трябва да знаете, че в повечето случаи няма да можете да си възстановите сумата по неизползваните нощувки или ще Ви бъде възстановена само част от нея. Това зависи от индивидуалната политика на хотела. 

Вижте още:

Хотелски ваучер

 

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!