Меню

Престой в хотела

Стандартите, правилата и условията за престой в различните категории хотели

Популярни статии

Стандарти и оборудване на хотелските стаи

Стандарти и оборудване на хотелските стаи

Стандартът на стаите зависи до голяма степен от стандарта (категорията) на самия хотел. Тук ще опишем най-често срещаните видове стаи, но..

Допълнителни услуги в хотела

Допълнителни услуги в хотела

Много от хотелите предлагат и допълнителни услуги като перално помещение, събуждане по телефона, рум сървиз (Room Service), поръчка на..

Храната в хотелите

Храната в хотелите

Шведска маса Този вид трапеза (бюфет) е на принцип на самообслужване, където гостите могат да консумират различни видове храна без..

Списък на всички статии

Ботел

Ботел

Ботел (Botel) е комбинирана дума между английските boat и hotel. Представлява място за настаняване на кораб, но за разлика от круизния..

Видове хотелски стаи

Видове хотелски стаи

Хотелските стаи се подразделят според техния размер и брой легла: Единична стая (Single Room – SGL) – стая за един човек с единично..

Външни лица в хотела

Външни лица в хотела

Всеки гост на хотела е длъжен да се съобразява с неговите установени правила и политика. Това важи и по отношение на посещението на външни..

Изгубени и забравени вещи в хотела

Изгубени и забравени вещи в хотела

Политиката при загубени и забравени вещи зависи от самия хотел, но обикновено хотелът е длъжен да ги пази една година, след като техният..

Категоризация на хотелите

Категоризация на хотелите

Категоризацията на хотелите се прави с цел уеднаквяване на стандартите, така че хората да знаят какво да очакват от даден хотел. Тя..

Обслужване в хотела

Обслужване в хотела

Обслужващият персонал в хотела (House Keeping) обикновено се състои от камериерки, чиято задача е да отговарят за общия ред и чистота както..

Правила на хотелите

Правила на хотелите

Всеки хотел има свои собствени правила, които трябва да съблюдавате и спазвате по време на престоя си. Тези правила уреждат въпроси като..

Проблемни ситуации в хотела

Проблемни ситуации в хотела

В случай на проблемна ситуация в хотела, незабавно уведомете обслужващия персонал, за да може да реагира своевременно. Такива ситуации..

Разлика между хотел, мотел и хостел

Разлика между хотел, мотел и хостел

Хотел – според българското законодателство, хотел е общодостъпна сграда или сгради, функционално свързани, с минимум 15 стаи за подслон, в..

Съхранение на ценности в хотела

Съхранение на ценности в хотела

Повечето хотели разполагат с шкафчета/ сейфове, в които срещу малка такса можете да съхранявате документи, пари и други ценности. Всяко..