Меню

Обслужване в хотела

Обслужване в хотела

Обслужващият персонал в хотела (House Keeping) обикновено се състои от камериерки, чиято задача е да отговарят за общия ред и чистота както в стаите за гости, така и в общите части като фоайета, стълбища, коридори, тоалетни, ресторанти и кофнерентни зали. В зависимост от стандарта на хотела, почистване на стаята може да се извършва на различни интервали от времето на престоя – обикновено ежедневно или през ден.

От екологични съображения, много от хотелите приканват гостите да използват спалното бельо и хавлиите нееднократно. Гостът може да направи това, като постави на леглото или на друго видно място в стаята, специално подготвена от хотела карта, която информира, че гостът няма нужда от смяна на бельото и хавлиите.

Добрите обноски повеляват оставянето на символична сума за служителя, в знак на признателност за поддържането на реда и чистотата в стаята и банята на госта.

В хотелите с по-висок стандарт е възможно да има пиколо. В неговите задължения влиза транспортирането на багажа на гостите до техните стаи. Също така, ако се налага, той ще Ви покаже къде се намират ключовете за осветлението и др. И тук добрите обноски изискват да оставите на пиколото дребна сума.

Вижте още:

Правила на хотелите

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!