Меню

Какво е Асистанс

Какво е Асистанс

– 24-часов център за асистанс Travel Guard – информация и съдействие на застрахованото лице

– Транспортиране на застрахованото лице до Република България или държавата на постоянно пребиваване

– Репатриране на тленни останки на застрахованото лице

– Удължаване на срока на застраховката при спешни случаи

– Предоставяне на спешна информация

– Транспортиране на лица, придружаващи застрахования по време на пътуването му в чужбина, в случай на смърт на застрахования,

– Транспортиране на деца, придружаващи застрахования при пътуване в чужбина и покриване на разходите по техния престой

– Престой и транспортиране на лице, придружаващо застрахования по време на пътуване в чужбина

– Транспортиране и престой на лице, посочено от застрахования

– Издирване и спасяване

– Асистанс при необходимост от по-ранно завръщане на застрахования

– Асистанс при необходимост от удължаване на пътуването на застрахования

– Възобновяване на пътуването на застрахования

Направи своята застраховка оттук.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!