Меню

Застрахователно покритие при работа в чужбина

Застрахователно покритие при работа в чужбина

Застрахователното покритие при работа в чужбина важи само за лица, които ще полагат умствен, а не физически труд.

За умствен труд се счита работата в офис или участието в конференции и обучения.


Някои от дейностите, които се считат за физически труд са:


а) изпълнението на платени или неплатени дейности в условия на повишен риск от нараняване; 


б) дейности, свързани с използване на бои, лакове, течни горива и разтворители, горивни газове, горещи масла и др.;


в) извършване на дейности в сферата на транспорта, свързани с товарене, разтоварване или обработка на стоки;
 
г) работата в спасителни служби, полиция, армия, бригади
 
д) извършване на строителни работи по тунели, пътища, мостове, работа на строителни машини, работа на открито, довършителни работи;
 
е) дейности, свързани с газова промишленост, енергетика, металургия, минно дело, тежка промишленост, мелници;
 
 
з) работа, свързана с използването на опасни инструменти, като чукове, бормашини, триони, месомелачки, металорежещи машини, кранове и тн.;
 
и) извършване на работа на голяма височина;
 
к) работа по кораби

Направи своята застраховка сега.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!