Меню

Период на застраховката

Период на застраховката

Застрахователят предоставя покритие по застраховката, както следва:

 1. По покритията „Разходи за медицинско лечение и асистанс” и „Гражданска отговорност към трети лица” застрахователното покритие започва с преминаване от застрахования на границата на Република България или на държвата на постоянно пребиваване при отпътуване, но не по-рано от датата, посочена в застрахователната полица като начална дата и наличие на платена застрахователна премия, и приключва с връщането на застрахования на територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване, но не по-късно от 24.00 ч. на посочената в застрахователната полица крайна дата.
   
 2. По покритието „Злополука” и „Загуба на багаж, кражба или щети” застрахователното покритие започва с отпътуване на застрахования от дома му, намиращ се на територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване, но не по-рано от датата, посочена в застрахователната полица като начална дата и наличие на платена застрахователна премия (за доказване застрахования представя самолетен билет, резервация за хотел, удостоверяващи отпътуването) и приключва с връщането на застрахования в дома му, намиращ се на територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване, но не по-късно от 24.00 ч. на посочената в застрахователната полица крайна дата.
   
 3. По покритието „Забавяне на багаж” застрахователното покритие започва в случай, че доставянето на багажа на застрахования е забавено с повече от 4 часа, считано от момента, в който застрахованият стигне до своята дестинация. Предоставя се покритие само за изходящото пътуване, направено от територията на Република България или от държавата на постоянно пребиваване на застрахования към държавата на дестинацията.
   
 4. По покритието „Забавяне на полет” застрахователното покритие започва в случай, че полетът на застрахования е забавен с повече от 4 часа, считано от датата и часа, посочени на самолетния билет за полета. Това застрахователно покритие е в сила само в момент, в който застрахованият се намира извън територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване.
   
 5. По покритието „Отмяна на самолетен билет”, застрахователното покритие започва от началната дата на застраховката и приключва в часа на тръгване, посочен на самолетния билет. Отговорността на Застрахователя по тази застраховка не може да бъде ангажирана при:
  - неплащане на застрахователната премия;
  - изтичане на застрахователния период.

Вижте още:

Удължаване срока на застраховката

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!