Меню

Удължаване срока на застраховката

Удължаване срока на застраховката

Застрахователният период може да бъде удължен, без да е необходимо заплащане на допълнителна премия, за не повече от 48 часа, в случай че връщането на застрахования е възпрепятствано, поради природни бедствия и/или събитие извън контрола на застрахования, като например:

- повреда на транспортни средства;

- катастрофа;

- отмяна или забавяне на траспорта, поради неблагоприятни атмосферни условия;

- природни бедствия: пожар, ураган, наводнение, порой, градушка, лавина, удар от гръм, земетресение, потъване или пропадане на почвата, експлозия;

- спасителна операция, проведена във връзка с посочените по-горе природни бедствия.

В случай че възникне предпоставка пътуването в чужбина да бъде удължено, застрахованият е длъжен да се свърже незабавно със застрахователя. Той ще изплати обезщетение по покрит риск, настъпил през удължения застрахователен период за спешни случаи, при условие че застрахованият представи доказателства за възникване на посочените обствоятелства. (В случай на повреда на транспортно средство, като доказателство могат да бъдат представени документи за ремонт на автомобил, за ползвана пътна помощ или писмено потвърждение от превозвача за настъпване на събитието). 

Можете да направите застраховка за пътуване оттук.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!