Меню

Отмяна и прекратяване на застраховката

Отмяна и прекратяване на застраховката

Застрахованият има право да се откаже от застраховката си в срок до 14 дни от датата на издаване на застрахователната полица.

Ако застрахователният договор е сключен за срок над 6 (шест) месеца, застрахованото лице има право да се откаже от застраховката в срок до 7 дни от датата на издаване на застрахователната полица.

Независимо от срока на застраховката, застрахованият може да анулира застрахователната полица чрез 30-дневно писмено предизвестие до eSky.

Отказът или прекратяването на застраховката не погасява задължението на застрахованото лице да плати Застрахователната премия за периода, през който е осигурено застрахователно покритие. При предсрочно прекратяване на застраховката, по която не са изплащани и не се дължат обезщетения, eSky възстановява на застрахования премия, съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

При отказ от застраховката или прекратяване и предявена претенция за възстановяване на застрахователна премия за неизтеклия срок, застрахованият е длъжен да представи на застрахователя оригинал на застрахователната полица. В случай на отказ или прекратяване на застраховка със започнал застрахователен период, застрахованото лице се задължава да представи писмена информация относно наличието или липсата на събития, настъпили през застрахователния период, по които са предявени или могат да бъдат предявени претенции за плащане на застрахователни обезщетения.

Вижте още:

Период на застраховката

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!