Меню

Екипаж и сигурност на борда

Екипаж и сигурност на борда

На борда на самолета пътниците остават на грижите на екипажа, който е отговорен за безпроблемното пътуване и възможно най-приятното протичане на полета. Разбира се, от пасажерите се очаква да изпълняват инструкциите на екипажа и да съдействат в случай на необходимост.

Състав и отговорности на екипажа на самолета

Капитанът е най-опитният пилот на борда и е командир на екипажа. Освен него, в екипажа влизат вторият пилот (понякога се нарича първи офицер) и кабинният персонал – стюарди и стюардеси. Някои по-стари самолети изискват присъствието на трети член в пилотската кабина, а именно бордови инженер (или втори офицер). При съвременните авиокомпании бордовите инженери са рядко срещани и най-често техните функции се изпълняват от приборите и техническото оборудване на самолета. При по-дълги полети и по-голям брой пътници в самолета, към екипажа има и началник на кабинен персонал.

Основната отговорност на кабинния персонал (стюарди и стюардеси) е да гарантира безопасността на пътниците. Всички други задължения са с по-нисък приоритет. Кабинният персонал проверява и следи почти всичко в кабината на самолета. Проверките включват както оборудването на самолетната кабина, така и проверката и настаняването на всички пътници и техния багаж, представяне на инструкции за безопасност.

Кабинния персонал е много добре обучен в процедурите при извънредни ситуации. Обучението на кабинния персонал е процес, който в много случаи трае с години. Освен оказване на първа помощ и процедури за евакуация, то включва още начини за реакция при заплаха от терористични нападения и други извънредни ситуации във въздуха и на земята.Инструкции за безопасност на борда
Преди излитане на самолета, кабинният персонал инструктира пасажерите относно правилата за безопасност и процедурите при извънредни ситуации. Обърнете сериозно внимание на инструкциите за безопасност, те са изключително важни в случай на извънредна ситуация.

Всички самолети са оборудвани с лампи, информиращи пасажерите за закопчаване на коланите преди излитане на самолета. Лампите изгасват, когато самолетът набере достатъчна височина. Препоръчително е пасажерите да държат коланите си закопчани през целия полет, за да се избегнат неприятности в случай на турбуленция, пропадане във въздушна яма или друго.

За безопасността в кабината на самолета са отговорни както екипажа на самолета, така и самите пасажери. В случай че пасажер забележи на борда нещо необичайно или обезпокоително, той е длъжен незабавно да информира за това кабинния персонал или пилот от екипажа на самолета. 

По време на излитане и кацане осветлението в кабината на самолета се гаси и светят само аварийните светлини. Също така, по време на излитане и кацане не се препоръчва хранене и пиене.

Не забравяйте, че безопасността ни по време на полет зависи от самите нас дотолкова, доколкото съумеем да възприемем инструкциите за реакция и поведение в случай на авария. За всичко останало грижата имат летищният персонал, наземният персонал на авиокомпанията и най-вече екипажът на самолета, с който летим!

Приятен полет!

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!