Меню

Какви са правата ми при пътуване със самолет?

Какви са правата ми при пътуване със самолет?

Пътуването със самолет представлява договор, даващ определени права на пътниците. Затова, в случай че настъпят каквито и да било проблеми, свързани с полета, пътникът има право да се обърне към представителя на авиокомпанията, обслужваща избрания полет, с молба за неговото разрешаване. За да защити правата на пътника, на 17.02.2006г. Европейският съюз установи редица нови правила, отнасящи се както до редовните, така и до така наречените нискотарифни авиокомпании.

Отказ за приемане на борда на самолета

За да избегнат наличието на свободни места в самолета и респективно загубата на потенциални печалби, авиокомпаниите обикновено позволяват резервирането на повече билети, отколкото са местата в самолета, разчитайки на това, че част от пътниците ще се откажат от пътуването в последния момент и няма да платят резервациите си. 

Често това води до редица неприятни ситуации. Например, възможно е по време на багажната и паспортната проверка да се окаже, че желаещите за даден полет са повече, отколкото са местата в самолета. Когато липсват свободни места, превозвачът е длъжен да намери хора, които в замяна на определено обезщетение, да се съгласят да не пътуват с този самолет и да отстъпят своето място на друг пътник.

Ако доброволно се съгласите да направите подобно нещо, придобивате правото на възвръщане стойността на билета, както и на безплатен полет, в рамките на необходимото, до мястото, откъдето е започнало Вашето пътуване или до дестинацията, която е била цел на Вашето пътуване. Ако не се съгласите доброволно да се откажете от този полет, превозвачът е длъжен да Ви изплати парично обезщетение, поради невъзможността за продължаване на пътуването, в размер на:

- 250 евро за полети по маршрути с дължина до 1500 км;

- 400 евро за полети по маршрути, превишаващи 1500 км. на територията на Европейския съюз и за други полети с дължина от 1500 до 3500 км;

- 600 евро за полети по маршрути над 3500 км. извън територията на Европейския съюз.

Ако закъснението на полета, причинено от липсата на свободни места в самолета, е по-малко от 4, 3 или 2 часа, обезщетението може да бъде намалено до 50%. Освен това, чакайки следващия полет, предложен от превозвача, Ви се полага храна и нощувка в хотел (в случай че се наложи да чакате една нощ или няколко дни), транспорт, ако възникне такава необходимост, както и два безплатни телефонни разговора, факс или е-mail. На първо място превозвачът трябва да се погрижи за хората с увреждания, техните придружители или техните кучета-водачи, както и за децата, пътуващи без придружители.

Отмяна на полет

Може да се случи така, че планираният полет да бъде отменен. В този случай пътуващият има подобни права на тези при отказ за приемане на борда – право на възстановяване на заплатената сума за пътуването, заедно с безплатен полет до мястото, откъдето е започнало пътуването с първия възможен полет, или право на друг полет до набелязаното за пътуване място, както и храна, нощувка и тн. (вж. по-горе). Обезщетение няма да бъде изплатено, в случай че превозвачът е информирал пътуващия за отмяната на полета както следва: 

- Най-малко две седмици преди полета;

- Най-малко 7 дни по-рано, ако е предложил в замяна полет, започващ не по-рано от 2 часа преди планираното излитане и завършващ не по-късно от 4 часа след планираното време на пристигане;

- По-късно от 7 дни преди планирания полет, ако е предложил в замяна полет, започващ не по-рано от един час преди планираното излитане, и завършващ не по-късно от 2 часа след планираното време на пристигане; 

- Обезщетение не се изплаща в изключителни ситуации като катаклизми, стачки или неблагоприятни климатични условия, ако превозвачът успее да докаже, че отмяната на полета е настъпила именно поради такава причина.

Значително закъснение на полет

Пътуващият има право на специални грижи в т. ч. храна и нощувка в хотел, както и транспорт (при нужда от такъв), през времето на очакване на полета, а също и на два безплатни телефонни разговора, факса или e-mail-а, в случаите, когато превозвачът предвижда, че ще настъпи закъснение на полета с:

- 2 или повече часа при полетите до 1500 км;

- 3 или повече часа при полетите над 1500 км на територията на Европейския съюз, както и други полети от 1500 до 3500 км (извън Европейския съюз);

- 4 или повече часа при полети над 3500 км извън Европейския съюз. 

В случай че превозвачът предвиди закъснение на полета с повече от 5 часа, пътникът има право на възстановяване на цената на билета, както и на безплатен превоз до летището, от което е започнало пътуването, с първото възможно транспортно средство.

Увреждане или загуба на багаж

В случай че багажът е повреден или изчезне по време на полета, пътникът има право да поиска от превозвача обезщетение в размер на 1000 SDR (над 2000 лв.). Всички претенции, свързани с повредения багаж, трябва да бъдат обявени не по-късно от 7 дни от датата на неговото получаване, а в случаите на закъснял багаж – в рамките на 21 дни от датата на получаване. Ако багажът Ви е изгубен от друг превозвач, а не от този, от когото сте закупили билета, тогава можете да искате обезщетение от единия от тях. 

Допълнителни права при пътуване и престой в чужбина

Възникването на непредвидени ситуации често може да усложни престоя и пътуването и да натовари значително бюджета. Такива например са: злополука, неочаквано заболяване, отговорност към трети лица, загуба или повреда на багаж и др.

Най-сигурният начин за разрешаването на подобни ситуации е наличието на туристическа застраховка. Тя не само Ви осигурява спокойствие в извънредни ситуации като тези по-горе, но и покрива допълнителни разходи, които не подлежат на възстановяване от страна на авиокомпанията превозвач.

Така дори и да се случи нещо непредвидено, с туристическата застраховка ще си осигурите нужния комфорт по време на цялото пътуване. Вижте какви допълнителни права Ви дава тя:  

Допълнителни права при отмяна на пътуване

Отмяна на пътуването може да се наложи не само заради авиокомпанията превозвач, но и поради възникнала ситуация в живота на пътника – внезапно заболяване, увреждане на жилището и др.

Ако поради някаква причина сте възпрепятствани да осъществите пътуването, може да си гарантирате допълнителни права, като направите туристическа застраховка за анулация на пътуване. Така ще сте спокойни, че дори полетът да не се осъществи, то част от разходите за транспорт, настаняване и др. може да Ви бъдат възстановени.

За да научите повече за предимствата, които Ви дава туристическата застраховка за отмяна на пътуване, цъкнете на бутона Застраховка по-горе. 

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!