Меню

Такси за роуминг в чужбина. Какви са цените?

Такси за роуминг в чужбина. Какви са цените?

През юни 2017 г. таксите за роуминг в Европейския съюз бяха премахнати. Изглежда, че няма да имаме допълнителни разходи за телефонни разговори, текстови съобщения и теглене на мобилни данни от Интернет. Законът на ЕС обаче разрешава изключения от това правило и това се използва от операторите на мобилни мрежи.

Колко и кога ще плащаме за роуминг в Европейския съюз?

Според новите регулации на ЕС не бива да плащаме допълнителни разходи за използването на мобилния си телефон на територията на ЕС. Клиентите на някои компании за мобилни услуги в страните от ЕС могат да бъдат таксувани за телефонните разговори, изпращането на текстови съобщения и тегленето на мобилни данни от интернет. Това обаче се отнася само до извънредните ситуации и е позволено от правото на ЕС.

Трябва ли всеки да плаща за роуминг в ЕС?

Допълнителните такси за роуминг не се отнасят за всички клиенти. Някои оператори на мобилни мрежи са въвели такси, които се изчисляват само когато мобилният телефон е бил използван в чужбина през последните 30 дни. Най-добре е преди пътуване да проверите условията на мобилния си оператор и кои услуги ще бъдат таксувани допълнително.

Какви са таксите за роуминг извън Европейския съюз?

Споменатите по-горе промени в изчисляването на таксите за телефонни обаждания, текстови съобщения и използване на Интернет не се отнасят за страните извън Европейския съюз. Преди пътуването  е добре да проверите тарифите за роуминг в страната, в която отивате. Трябва да сте наясно, че таксите могат да бъдат по-високи, отколкото в случай на роуминг в рамките на ЕС.

Вижте още:

Интернет на борда на самолета

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!